Tematyka szkoleń

TEMATYKA ZAJĘĆ KURSU / WARSZTATÓW PEKLOWANIA, WĘDZENIA BBQ I GRILOWANIA
„Akademia Grilla, BBQ i Wędzenia Smoker”

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w obsłudze urządzeń do obróbki termicznej
  przy zastosowaniu urządzeń typu: grilli, wędzarnie, grillo-wędzarnie, rożna,
  piece chlebowe, ogniska itp.
 2. Omówienie budowy oraz instrukcja obsługi urządzeń do obróbki termicznej:
  a. Grille
  b.Wedzarnie
  c.Grillo-Wędzarnie typu „SMOKER” .
 3. Sprawianie oraz przechowywanie produktów spożywczych stosowanych w obróbkach termicznych dostosowanych do przepisów HACAP.
 4. WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Znaczenie i zagrożenia.
 5. Praktyki produkcyjne GHP i GMP oraz system HACCP.
 6. Bezpieczeństwo i jakość mięsa.
 7. Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności.
 8. Rejestracja i prowadzenie działalności w ramach MOL, SB, RHD.
 9. Peklowanie i marynowanie produktów przeznaczonych do obróbki termicznej metodami: grillowania, barbecue (BBQ), wędzenie, pieczenie. – teoria
 10. Obróbka termiczna produktów różnymi metodami:
  a. Grillowanie
  b. Barbecue ( bbq )
  c. Wędzenie metodą: na zimno, na ciepło, na gorąco.
  d. Pieczenie
 11. Rodzaje oraz zastosowanie drewna opałowego podczas obróbek termicznych różnymi metodami: grillowania. Bbq oraz wędzenia.
 12. Praktyczne zajęcia dotyczący peklowania i marynowania produktów poznanymi metodami.
 13. Praktyczne zajęcia dotyczące obróbek termicznych metodami : grillowanie, barbecue (bbq ), wędzenie metodami na zimno, na ciepło, na gorąco.
 14. Zasady postępowania oraz logistyka doboru oraz przygotowania potraw w obsłudze dużych imprez cateringowych.
 15. Szkolenie z zakresu masarstwa tradycyjnego- dla działalności MOL i RHD
 16. *16. Egzamin – opcja rozszerzona. Po ukończeniu szkolenia „Akademia Grilla, Bbq i Wędzenia Smoker” jest możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego nadającego specjalistyczne uprawnienia z zakresu „Przygotowanie potraw grill i barbecue” oraz uzyskanie Certyfikatu i Licencji.

* Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju z dnia 25 maja 2020 r. (Dziennik Urzędowy RP , Monitor Polski, poz. 482) kwalifikacja rynkowa „Przygotowanie potraw grill i barbecue” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Firma Cons- Med Sp. z o. o. na podstawie Decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 kwietnia 2021 roku; Znak Sprawy: DRP-XIV.8321.3.2021 uzyskała uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Przygotowanie potraw grill i barbecue”. Warunki i termin do uzgodnienia.