Rodzaje i ceny szkoleń

RODZAJE SZKOLEŃ:

I. Szkolenia z zakresu przygotowania potraw grill i barbecue w oparciu o finansowanie z  Powiatowych Urzędów Pracy (PUP):

Szkolenie w zakresie:

1.Teoretyczne omówienie budowy oraz możliwości urządzeń grillo- wędzarniczych, BHP i HACCP
2.Teoretyczne omówienie technologii peklowania
3.Teoretyczne omówienie technologii wędzenia różnymi metodami
4.Praktyczny trening z zakresu marynowania i peklowania
5.Praktyczny trening z zakresu obróbek termicznych różnymi metodami: wędzenie, grillowanie, bbq
6.Logistyka w postępowaniu przy organizacji małych i dużych imprez
7.Organizacja i przygotowanie stanowiska pracy
8.Rejestracja i prowadzenie działalności MOL i RHD

* wniosek o dofinansowanie składa Pracodawca do właściwego miejscowo PUP

II. Szkolenia przy wsparciu dofinansowań z BUR ( Baza Usług Rozwojowych ):

Szkolenie w zakresie:

1. Teoretyczne omówienie budowy oraz możliwości urządzeń grillo- wędzarniczych, BHP i HACCP
2. Teoretyczne omówienie technologii peklowania
3.Teoretyczne omówienie technologii wędzenia różnymi metodami
4.Praktyczny trening z zakresu marynowania i peklowania
5. Praktyczny trening z zakresu obróbek termicznych różnymi metodami: wędzenie, grillowanie, bbq
6. Logistyka w postępowaniu przy organizacji małych i dużych imprez
7. Organizacja i przygotowanie stanowiska pracy
8. Rejestracja i prowadzenie działalności MOL i RHD

* służymy pomocą przy formalnościach związanych z wypisaniem wniosku

III. Szkolenia indywidualne i grupowe:

Szkolenie w zakresie:

-bezpieczeństwo i higiena sporządzania potraw z grilla i barbecue-peklowanie i marynowanie mięs, ryb, warzyw

-obróbka termiczna na grillu                        

-obróbka termiczna metodą bbq                          

 -obróbka termiczna wędzenia różnymi metodami                     

 -wędzenie na zimno                         

-wędzenie na ciepło                       

 -wędzenie na gorąco                       

 -logistyka obsługi masowych imprez

IV. Szkolenia celowe / dedykowane:

– Obecnie prowadzimy szkolenie domowych wędzarzy i masarzy dla działalności MOL i RHD. Szkolenie jest realizowane przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz finansowane odpowiednio z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Wieprzowego.

Szkolenie w zakresie:

1.Bezpieczeństwo i higiena pracy  w obsłudze urządzeń do obróbki termicznej  przy zastosowaniu urządzeń typu: grilli, wędzarnie, grillo-wędzarnie, rożna, piece chlebowe, ogniska  itp. 

2.Omówienie budowy oraz instrukcja obsługi urządzeń do obróbki termicznej: 

a.Grille

b.Wedzarnie

c.Grillo-Wędzarnie typu „SMOKER” .

3. Sprawianie oraz przechowywanie produktów spożywczych stosowanych w obróbkach termicznych  dostosowanych do przepisów HACAP.

4. WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Znaczenie i zagrożenia. 

5. Praktyki produkcyjne GHP i GMP oraz system HACCP.

6. Bezpieczeństwo i jakość mięsa.

7. Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności.

8. Rejestracja i prowadzenie działalności w ramach MOL, SB, RHD.

9.Peklowanie i marynowanie produktów przeznaczonych do obróbki termicznej  metodami: grillowania, barbecue (BBQ), wędzenie, pieczenie. – teoria

10. Obróbka termiczna produktów różnymi metodami:

Grillowanie
Barbecue ( bbq )
Wędzenie metodą: na zimno,  na ciepło,  na gorąco.
Pieczenie
11. Rodzaje oraz zastosowanie drewna opałowego podczas obróbek termicznych różnymi metodami:  grillowania. Bbq oraz wędzenia. 

12.Praktyczne zajęcia dotyczący peklowania i marynowania produktów poznanymi  metodami.

13.Praktyczne zajęcia dotyczące obróbek termicznych metodami : grillowanie, barbecue (bbq ), wędzenie metodami na zimno, na ciepło, na gorąco.

14. Zasady postępowania oraz logistyka doboru oraz przygotowania potraw w  obsłudze dużych imprez cateringowych. 

15. Szkolenie z zakresu masarstwa tradycyjnego- dla działalności MOL i RHD

* W przypadku szkolenia z mięsa wołowego dodatkowe informacje o walorach smakowych wołowiny oraz zapoznanie się ze specjalistyczną obróbka termiczną mało znanych elementów kulinarnych.

* W przypadku mięsa wieprzowego– walory smakowe wieprzowiny oraz nowe techniki obróbki termicznej elementów wieprzowych

Grupa docelowa:

-Rolnicy i Hodowcy
-Koła gospodyń wiejskich
-Przedstawiciele branży gastronomicznej, mięsnej
-Szkoły gastronomiczne, Technika Przemysłu Spożywczego, Szkoły rolnicze
-Producenci, przetwórcy z branży mięsnej
-Twórcy produktu tradycyjnego, regionalnego

V. Egzaminem potwierdzającym kwalifikację rynkową w zakresie  „Przygotowanie potraw grill i barnecue” (Kucharz Grill & Bbq)        

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji:

Kwalifikacja „Przygotowanie potraw grill i barbecue” skierowana jest do:

 • Absolwentów szkół o profilu gastronomicznym
 • Absolwentów szkół o profilu hotelarskim
 • Absolwentów szkół o profilu turystycznym
 • Absolwentów liceów ogólnokształcących
 • Studentów wyższych uczelni o profilach związanych z żywieniem i przetwarzaniem żywności
 • Studentów wyższych uczelni o profilu turystycznym
 • Osób posiadających kompetencje w zakresie przygotowania potraw z grill i barbecue, a nieposiadających formalnego ich potwierdzenia
 • Osób prowadzących działalność gospodarczą o profilu gastronomicznym, hotelarskim itp.
 • Osób prowadzących działalność turystyczną na obszarach wiejskich

Wymagane kwalifikacje poprzedzające:  BRAK

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji:

Osoba posiadająca kwalifikację „Przygotowanie potraw grill i barbecue” może podjąć pracę w hotelu, restauracji, karczmie, zajeździe jak również prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi innym punktom gastronomicznym. Ponadto osoba posiadająca kwalifikację może być zatrudniona przy obsłudze punktu/ stoiska grillowego podczas imprez plenerowych, festynów i imprez okolicznościowych (np. wesel).

 

CENY SZKOLEŃ:

 1. Koszt szkolenia podstawowego  z zakresu przygotowania potraw grill i barbecue  =  2 990, 00 PLN brutto / za osobę
 2. Walidacja – Egzamin kwalifikacyjny „Kucharz Grill i Barbecue” (Kod kwalifikacji w ZSK: 3C812000025) = 2 400,00 zł brutto
 3. Szkolenie podstawowe łączone z walidacją ( egzamin kwalifikacyjny „Kucharz Grill i Barbecue” )=  5 390,00 brutto. 

!! W przypadku połączenia szkolenia podstawowego z egzaminem w zależności od ilości osób, stosowania sprzętu do prowadzenia zajęć oraz miejsca szkolenia istnieje możliwość negocjacji ceny !!